Typescript Notlar — Pick Nedir

Tugrul
Jan 9, 2024

--

Yeni bir nesne oluştururken daha önce oluşturduğumuz başka bir nesnenin özelliklerini kullanmak istediğimizde kullanabiliriz.

interface Todo {
title: string;
description: string;
completed: boolean;
}

Aşağıdaki kullanımla “Todo” nesnesinin içinden istediğimiz özellikleri alıp o özelliklerle yeni bir nesne tanımlaması yapmış olduk.

type TodoPreview = Pick<Todo, "title" | "completed">;

TodoPreview tanımlamasının kullanımıı ise ;

const todo: TodoPreview = {
title: "Clean room",
completed: false,
};

https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/utility-types.html#picktype-keys

--

--